Financiële begroting

Financieel perspectief

In dit financieel perspectief wordt de uitkomst van de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 – 2025 behandeld. Allereerst geven wij het totaaloverzicht van het meerjarenperspectief 2022 – 2025. In het verlengde daarvan zullen wij een inhoudelijke toelichting geven. Tevens wordt aandacht besteed aan de standen en het verloop van de reserves en de voorzieningen. De berekeningen zijn gebaseerd op de geactualiseerde kerngegevens, waarvan u aan het einde van dit hoofdstuk een overzicht aantreft.

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2021 09:38:02 met de export van 10/01/2021 09:32:18