BIJLAGEN

Verplichte BBV indicatoren

Samen Leven

Omschrijving

Bron

Realisatie

2018

2019

2020

Demografische druk (de som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar) (%) (BBV)

WSJG

68,1%

69,1%

70,4%

Functiemenging (%) (BBV)*

Waarstaatjegemeente

54,9%

54,7%

55,1

Niet wekelijkse sporters (%) (BBV)

GGD gezondheidsmonitor

X

X

nnb

Onderwijs: Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen 5-18 jaar (BBV)**

Duo

1,1

1,6

nnb

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (aantal per 10.000 inwoners) (BBV)

CBS-Monitor

310

330

350

Vestigingen van bedrijven per 1000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar (BBV)

Waarstaatjegemeente.nl

149,7

154,9

160,2

Jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp (%) (BBV)

CBS

9.9

10,1

10,1

Onderwijs: Relatief verzuim per 1.000 leerlingen 5-18 jaar (BBV)***

Duo

11

15

nnb

Netto-arbeidsparticipatie van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking (%) (BBV)

CPB

73,6%

74,0%

73,9%

Jongeren (tot 18 jaar) met jeugdbescherming (%) (BBV)

CBS

0,7%

0,8%

0.8%

Jongeren (van 12 jaar tot 23 jaar) jeugdreclassering (%) (BBV)

CBS

0,3%

0,3%

0,1%

Jongeren (12 t/m 21 jarigen) met een delict voor de rechter (%) (BBV)

WSJG

1%

1%

nnb

Kinderen (%) in een uitkeringsgezin

-

3%

3%

nnb

Werkloze jongeren (%) 16 t/m 22 jaar (BBV)

Verwey Jonker Instituut KIT

1%

1%

nnb

Personen met een bijstandsuitkering, aantal per 10.000 inwoners, 18 jaar en ouder (BBV)

CBS-Participatiewet WIL

205,2

187,1

234,6

Lopende re-integratievoorzieningen (aantal per 10.000 inwoners 15-64 jaar) (BBV)

CBS-participatiewet

276,4

97,0

260,4

Duurzame leefomgeving

Omschrijving

Bron

Realisatie

2018

2019

2020

Niet gebouwde woningen per 1.000 woningen

BAG/ABF

9,6

4,8

5,8

Veilige Leefomgeving

Omschrijving

Bron

Realisatie

2018

2019

2020

Verwijzingen Halt: aantal per 1.000 jongeren 12 - 18 jaar (BBV)

Bureau Halt / WSJG

6

7

9

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners (BBV)

CBS

1,0

1,1

nnb

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners (BBV)

CBS

1,3

1,2

nnb

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2021 09:38:02 met de export van 10/01/2021 09:32:18