Paragrafen

Paragraaf Global Goals

Wij dragen met het Houtense beleid volop bij aan de doelen van Global Goals. Dit blijkt ook uit de Nationale Monitor Duurzame Gemeenten 2019 van Telos, die alle gemeenten betreft en waarbij Houten in de totaalscore als derde uit de bus kwam. Om onze bijdrage te benadrukken dragen we het predicaat Global Goals. We zijn bezig met de uitvoering van alle opgaven uit het collegeprogramma, waarvan een aanzienlijk deel bijdraagt aan het realiseren van de Global Goals. Bij de deelprogramma's van deze begroting is aangegeven aan welke Global Goal wordt bijgedragen, met een link naar deze paragraaf. In onderstaande tabel zijn alle Global Goals opgenomen met een link naar het desbetreffende deelprogramma.

GLOBAL GOALS IN PROGRAMMA's

GG1 - Einde aan Armoede

GG2 - Einde aan Honger, zorgen over voedselzekerheid en duurzame landbouw

GG3 - Gezondheidszorg voor Iedereen

GG4- Inclusief, gelijkwaardig en goed onderwijs voor Iedereen

GG5 -Gelijke rechten m/v en empowerment van vrouwen en meisjes

GG6- Schoon water en sanitaire voorzieningen voor Iedereen

GG7 -Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor Iedereen

GG8- Inclusieve economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor Iedereen

Programma's   GG

1

2

3

4

5

6

7

8

SAMEN LEVEN

Gezondheid

x

x

Saamhorigheid

x

Leren en werken

x

x

x

Thuis

DUURZAME LEEFOMGEVING

Wonen

x

Commerciële voorzieningen en horeca

x

Leefomgeving

x

x

x

Gebiedsontwikkeling

x

x

x

Duurzaamheid & energietransitie

x

x

x

Landschap en recreatie

x

Cultuurhistorie en Archeologie

GOEDE BEREIKBAARHEID

Verkeersbeleid

Autoverkeer

x

Fietsverkeer

x

Openbaar Vervoer

VEILIGE LEEFOMGEVING

Sociale veiligheid en Openbare orde

x

Fysieke veiligheid

x

BETROKKEN BIJ DE SAMENLEVING

Politiek en Bestuur

Dienstverlening

GLOBAL GOALS IN PROGRAMMA's

GG9 - Infrastructuur voor duurzame Industrie

GG10 - Verminderen van ongelijkheid binnen en tussen landen

GG11 - Maak steden en dorpen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

GG12 - Duurzame consumptie en productie

GG13 - Aanpak van klimaatverandering

GG14 - Beschermen en duurzaam gebruik van oceanen en zeeën

GG15 - Beschermen en duurzaam gebruik van ecosystemen, bossen en biodiversiteit

GG16 - Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen

GG17 - Versterken van mondiaal partnerschap en coherent beleid voor duurzame ontwikkeling

Programma's   GG

9

10

11

12

13

14

15

16

17

SAMEN LEVEN

Gezondheid

Saamhorigheid

x

Leren en werken

x

Thuis

x

x

DUURZAME LEEFOMGEVING

Wonen

x

x

Commerciële voorzieningen en horeca

Leefomgeving

x

x

x

x

x

Gebiedsontwikkeling

x

x

x

x

x

x

Duurzaamheid & energietransitie

x

x

x

x

x

x

x

Landschap en recreatie

x

x

x

Cultuurhistorie en Archeologie

x

GOEDE BEREIKBAARHEID

Verkeersbeleid

Autoverkeer

x

x

Fietsverkeer

x

x

Openbaar Vervoer

x

x

x

VEILIGE LEEFOMGEVING

Sociale veiligheid en Openbare orde

x

x

Fysieke veiligheid

x

x

BETROKKEN BIJ DE SAMENLEVING

Politiek en Bestuur

 x

 x

x

 x

Dienstverlening

 x

x  

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2021 09:38:02 met de export van 10/01/2021 09:32:18