BIJLAGEN

Structuuroverzicht deelprogramma's en verantwoordelijk collegelid

Programma Samen leven

Programma Duurzame leefomgeving

Programma Goede bereikbaarheid

Deelprogramma 

Deelprogramma 

Deelprogramma 

Gezondheid

Woningen

Verkeersbeleid

J. Overweg

H.S. de Groot

C. van Dalen

C. van Dalen (sport)

Commerciële voorzieningen 

Autoverkeer

Saamhorigheid

en horeca

C. van Dalen

J. Overweg

S.A.M. Bos

Fietsverkeer

Leren en werken

Leefomgeving

C. van Dalen

C. van Dalen (onderwijs)

S.A.M. Bos

S.A.M. Bos (werk en inkomen)

Openbaar vervoer

Gebiedsinrichting

C. van Dalen

Thuis

S.A.M. Bos

J. Overweg

H.S. de Groot

Duurzaamheid en energietransitie

H.S. de Groot

Landschap (en recreatie)

H.S. de Groot

Cultuurhistorie en archeologie

S.A.M. Bos

Programma Veilige leefomgeving

Programma Betrokken bij de samenleving

Deelprogramma 

Deelprogramma 

Sociale veiligheid

Politiek en Bestuur

en Openbare orde

G.P. Isabella

G.P. Isabella

H.S. de Groot (bestuursstijl)

Fysieke veiligheid

Dienstverlening

en crisismanagement

G.P. Isabella

G.P. Isabella

C. van Dalen (verkeersveiligheid)

H.S. de Groot (dierenwelzijn)

 

Deze pagina is gebouwd op 10/01/2021 09:38:02 met de export van 10/01/2021 09:32:18