Programma's

Programma Betrokken bij de samenleving

Omschrijving programma

Dit programma gaat over hoe we met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers tot mooie resultaten willen komen. Gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan komen, anders dan een aantal jaren geleden, steeds meer tot stand met inbreng van en in samenwerking met de Houtense samenleving. Zowel vanuit het college als vanuit de raad gaan we op een vernieuwende manier de verbinding aan.

'We stellen de mens centraal' uit de Toekomstvisie Houten 2025 is nog altijd leidend. Dat betekent ook dat vragen en initiatieven van de samenleving centraal staan. Daarin willen we op verschillende manieren faciliteren.

We willen een toegankelijke, gemakkelijk benaderbare gemeente zijn. Dat wil onder andere zeggen dat we goed bereikbaar zijn, dat we diensten zoveel mogelijk digitaliseren - maar ook het gemeenteloket openblijft - en in begrijpelijke taal communiceren. Telefonisch en persoonlijk contact blijft altijd mogelijk. We ondersteunen en handelen naar wat mensen nodig hebben, passend bij onze verantwoordelijkheid als overheid.

Overzicht verbonden partijen
Bij dit programma zijn geen verbonden partijen betrokken.

Lasten € 4.911.359
Baten € -639.243
Saldo € 4.272.116
Deze pagina is gebouwd op 10/01/2021 09:38:02 met de export van 10/01/2021 09:32:18